Dla kogo jest tus

Jeśli Twoje dziecko:
- ma problemy wychowawcze
-jest agresywne/złości się
- nie radzi sobie w szkole- szybko ulega wpływom
- jest buntownicze
- ma trudności w grupie
- jest nieśmiałe/wycofaneplusy z tus

 nauka samokontroli
 pomoc w samokontroli/emocji
 polepszenie relacji z rodzicami
nauka komunikacji w grupie/społeczeństwie
praca nad przestrzeganiem zasad
otwartość na świat i najbliższe otoczenie
ograniczenie napadów dziecięcej "furii"